Verdieping Verdieping

Indeling en capaciteit
In rood is de actuele capaciteit aangegeven zolang de coronabeperkende maatregelen van kracht zijn. 


     40 pers.               30 pers.               25 pers.
Maximaal 12 pers. afhankelijk van de opstelling.

 
terug